Daša Vervega je univerzitetna diplomirana psihologinja in specialistka klinične psihologije.

Diplomirala je iz razvojne psihologije, kjer je preučevala vzorce navezanosti mladih mam na svoje starše in partnerja, ter razvijajočo se dinamiko med njo in njenim otrokom. Za diplomsko delo je prejela tudi fakultetno Prešernovo nagrado (2013). Svoje prve dragocene izkušnje iz klinične prakse je pridobivala pri delu z otroki, mladostniki in njihovimi starši v Zdravstvenem domu Ljubljana-Center, ter kasneje v Inštitutu za avtizem in sorodne motnje. Opravila je tudi strokovni izpit iz zdravstvenega varstva in javnega zdravja. Več let je sodelovala v socioterapevtskih taborih za otroke in mladostnike, ter bila sovodja različnih skupin tako za otroke s čustvenimi in vedenjskimi stiskami, kot za otroke z Aspergerjevim sindromom. Izvajala je tudi psihosocialno pomoč družinam v okviru Zveze prijateljev mladine Moste-Polje. V projektu DOBRO SEM za krepitev duševnega zdravja v obliki preventivnih izobraževalno-podpornih skupin deluje kot predavateljica in vodja programov ter mentorica trenerjem. Od leta 2015 je zaposlena na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, kjer poleg rednega ambulantnega dela z otroki, mladostniki in njihovimi družinami izvaja tudi treninge starševstva v okviru programa Neverjetna leta. Del programa specializacije iz klinične psihologije je opravljala tudi v Londonu, na Priory Hospital North London pod mentorstvom dr. David Veale na oddelku za anksiozne motnje in obsesivno kompulzivne motnje, kje je delala tako z odraslimi kot tudi z mladostniki.

Meni, da ima delo z otroki svoj domet, v kolikor ni vključena celotna družina in okolje, iz katerega otrok prihaja, zato je bila tudi sovodja skupine za starše otrok s socialno ali čustveno stisko in je sodelovala v socioterapevtskem vikendu za družine. Delo jo je vse bolj navdihovalo, tako sedaj nudi individualno svetovanje kot tudi izobraževalno podporne skupine za starše, predvsem pa psihološko podporo in terapijo otrokom, mladostnikom in njihovim staršem. Pot se je pokazala za pravilno, zato je tudi postavila to spletno stran, ki služi predvsem podpori staršem v tako razburkanemu obdobju njihovega življenja, ki vključuje skrb zase, za partnerstvo in otroke.

Kot specialistka klinične psihologije pri svojem delu uporablja tehnike vedenjsko-kognitivne terapije in terapije z umetnostjo. Vključena je v 3-stopenjsko podiplomsko izobraževanje iz vedenjsko kognitivne terapije Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije, kjer je uspešno zaključila drugo stopnjo (opravljen Praktikum II, 2021). Opravljeno ima tudi dvoletno intenzivno izobraževanje iz klinične ekspresivne terapije z umetnostjo (2016-2018) v izvedbi Avi Goren-Bar, Ph.D. (Certified Clinical and Educational Psychologist Expressive Arts Therapist, Supervisor, Individual and Organizational Coach).