Imamo tri odnosne košare. V prvi košari A je vse tisto, kar je za nas v odnosih najbolj pomembno in od tega ne odstopamo. Druga je košara B, kar si v odnosih želimo in k temu stremimo. Tretja pa je košara C, kar bi si v odnosih želeli, a če tega ni, bomo še vseeno zadovoljni. 

Če je v košari A iskrenost in v košari B prijaznost, smo lahko iskreni pri podajanju povratne informacije in ob enem vseeno pozorni na to, da smo prijazni in ljubeči? Kaj je v vaših odnosnih košarah in kako sami poskrbimo, da krepimo lastnosti, ki so v prvih dveh košarah.

Avtor fotografije: criminalatt. Vir: FreeDigitalPhotos.net