Že več let vsako leto ob zaključku starega leta in odpiranju novega naredim letni pregled dogodkov, ki so se zgodili ter naredim načrt, plan za prihajajoče leto. Januar je idealni mesec za to, ko se decembrsko vzdušje malo umiri in lahko bolj stvarno ocenjujemo preteklo leto. Ob tem si pomagam z letnim kompasom, ki ga najdete na spletni strani: Year compass

Veliko užitkov ob planiranju leta, ki je pred nami!

Avtor fotografije: neznan. Vir: prosto dostopna na spletu