Obljavljeno v reviji ABC Zdravja (številka 4, 2016)

Vervega, D. (2016). Občutljivi otrok. ABC Zdravja, 4, 32-33.

Članek: Občutljivi otrok